ENGLISH
From Director
Location:Home > People > Faculty

Institute of Biomedical Macromolecules

Time2010-11-02 21:09

Polymer Building, Zhejiang University (Yuquan Campus), Hangzhou, 310027, China

Name

Title

Tel.

Office

E-mail

GAO, Changyou

Professor

87951108

317

Cygao@zju.edu.cn

HU, Qiaoling

Professor

87953726

315

huql@zju.edu.cn

JI, Jian

Professor

87953729

319

jijian@zju.edu.cn

MA, Chunyan

 

 

313

Chyma0301@126.com

MA, Lie

Associate Professor

87951108

321

liema@zju.edu.cn

MAO, Zhengwei

 

87951922

 

zwmao@zju.edu.cn 

QIN, Anjun

Associate Professor

87953797

204

qinaj@zju.edu.cn

SHEN, Jiacong

Academician

87951948

 

sjc@zju.edu.cn

SUN, Jingzhi

Professor

87953797

121

sunjz@ zju.edu.cn

TONG, Weijun

Lecturer

87951922

 

Tongwj@zju.edu.cn

WANG, Youxiang

Associate Professor

87953729

321

Yx_wang@zju.edu.cn

WANG, Zhengke 

Postdoctor

 

 

wzkzju@163.comRead5826

Copyrights© Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang University, 2009
Address: Zhe Da Road 38, Hangzhou 310027, China
Tel: 86-571-87951308, Fax: 86-571-87951592