ENGLISH
From Director
Location:Home > People > Faculty

Institute of Polymer Composites

Time2010-11-02 21:09

Polymer Building, Zhejiang University (Yuquan Campus), Hangzhou, 310027, China

  Name

Title

Tel.

Office

E-mail

CHEN, Hongzheng

Professor

87952557

424

Hzchen@zju.edu.cn

CHEN, Jun 

Engineer

87951295

207

chenhw@zju.edu.cn

DU, Miao

Associate Professor

87953075

413

dumiao@zju.edu.cn

FANG, Zhengping

Professor

87953712

310

zpfang@zju.edu.cn

GAO, Suhua 

Senior Technician

87951295-8103

 

 

JIANG, Xiaoxia 

Postdoctor

 

 

Jiangxx31@gmail.com

LI, Hanying

Professor

87953712

424 

hanying_li@zju.edu.cn

Muddasia Hanif

Postdoctor

     

PENG, Mao

Associate Professor

87953712

310

pengmao@zju.edu.cn

SHANGGUAN, Yonggang

Associate Professor

87953075

413

shangguan@zju.edu.cn

SHEN, Lie

Associate Professor

87953712

310

shenlie@zju.edu.cn

SHI, Minmin

Associate Professor

87953733

423

minminshi@zju.edu.cn

SONG, Yihu

Professor

87953075

413

s_yh0411@zju.edu.cn

SUN, Ruixue

 

 

 

 

WU, Gang

Associate Professor

87953733

423

Wmang@zju.edu.cn

XU, Mingsheng

Researcher

 

 

 msxu@zju.edu.cn

YANG, Hongmei

Associate Professor

87953075

413

yanghongmei@zju.edu.cn

YANG, Shuying 

Postdoctor

 

 

shangshy@issp.ac.cn

ZHENG, Qiang

Professor

87952522

415

Zhengqiang@zju.edu.cn

ZUO, Min

Associate Professor

87953970

407

kezuomin@zju.edu.cnRead8406

Copyrights© Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang University, 2009
Address: Zhe Da Road 38, Hangzhou 310027, China
Tel: 86-571-87951308, Fax: 86-571-87951592