ENGLISH
From Director
Location:Home > People > Faculty

Institute of Polymer Science

Time2010-11-02 20:08

Polymer Building, Zhejiang University (Yuquan Campus), Hangzhou, 310027, China

 

Name

Title

Tel.

Office

E-mail

AN, Quanfu

Associate Professor 

87953780

513

anqf@zju.edu.cn

DU, Binyang

Associate Professor 

87953164

419

duby@zju.edu.cn

FAN, Zhiqiang

Professor

87952400

607

fanzq@zju.edu.cn

FANG, Zuo

Engineer

87951295-8208

208

fzfqhfwq@zju.edu.cn

FU, Zhisheng

Associate Professor 

87953754

615

fuzs@zju.edu.cn

GAO, Chao

Professor

87951083

511

chaogao@zju.edu.cn

HUANG, Xiaojun

Associate Professor  

87952605

 

hxjzxh@zju.edu.cn

JI, Genliang 

Postdoctor

 

 

Geegl1980@hotmail.com

JIANG, Hongliang

Associate Professor 

87952046

507

hljiang@zju.edu.cn

JIANG, Liming

Professor

87953727

519

cejlm@zju.edu.cn

LI, Yang

Associate Professor 

87952444

623

liyang@zju.edu.cn

LIN, Weihong 

Postdoctor

87953739

531

linwh_poly@yahoo.com.cn

LING, Jun

Associate Professor  

87953739

521

lingjun@zju.edu.cn

LIU, Dingrong 

Engineer

87953720

523

Liudingrong99@167.com

NI, Xufeng

Associate Professor 

87953739

521

xufengni@zju.edu.cn

QIAN, Jinwen

Professor

87953780

513

qianjw@zju.edu.cn

SHEN, Zhiquan

Academician

87951059

 

zhiquan_shen@163.com

SUN, Weilin

Professor

87953727

519

opl_sunwl@zju.edu.cn

TU, Kehua

Professor

87952596

515

tukh@zju.edu.cn

WAN, Lingshu

Associate Professor 

87952605

614

lswan@zju.edu.cn

WANG Hongjun 

Senior Engineer

87953720

523

hjwang@zju.edu.cn

WANG, Liqun

Professor

87952596

515

lqwang@zju.edu.cn

WANG, Qi

Professor

87953754

615

wangq@zju.edu.cn

WANG, Shuyuan

Senior Engineer

87952605

 

wangshy169@yeah.net

Xu, Hong

Senior Engineer

87951295-8207

207

xuhong2001@zju.edu.cn

XU, Junting

Professor

87953164

419

xujt@zju.edu.cn

XU, Youyi

Professor

87953011

624

opl-yyxu@zju.edu.cn

XU, Zhikang

Professor

87952605

617

xuzk@zju.edu.cn

ZHANG, Xinghong

Associate Professor 

87953732

421

xhzhang@zju.edu.cn

ZHAO, Hui 

Engineer

87951295-8224

224

zhaohuizj@zju.edu.cn

ZHU, Baoku

Professor

87953723

510

zhubk@zju.edu.cn

ZHU, Liping

Lecturer

87953011

624

lpzhu@zju.edu.cn

ZHU, Weipu

Associate Professor  

 

 

zhuwp@zju.edu.cnRead11666

Copyrights© Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang University, 2009
Address: Zhe Da Road 38, Hangzhou 310027, China
Tel: 86-571-87951308, Fax: 86-571-87951592