ENGLISH
From Director
Location:Home > About > Contact us

Administration of Department of Polymer Science

Time2010-09-03 16:04

Polymer Building, Zhejiang University (Yuquan Campus), Hangzhou, 310027, China

 

Position

Name

Phone

E-mail

Department Head

XU, Zhikang

87952605

xuzk@zju.edu.cn

Deputy Department Head

LOU, Rengong

87951685

lourg@zju.edu.cn

Deputy Department Head

WANG, Qi

87953754

wangq@zju.edu.cn

Deputy Department Head

GAO, Changyou

87951108

cygao@zju.edu.cn

Office Director

WANG, Gaohe

87951308

wanggaohe@zju.edu.cn

Secretary of Reasearch Affairs

Yang, Hongmei

87953126

yangongmei@zju.edu.cn

Secretary of Undergraduate Teaching Affairs

DU, Xuying

87953142

duxy@zju.edu.cn

Secretary of Graduate Teaching Affairs

SHEN, Tong

87951592

shentong@zju.edu.cn

Secretary of Laboratory Affairs

LOU, Junqin

87951308

loujunqin@zju.edu.cn

Students’ Counselor 

MENG, Jiao

87951685

reef@zju.edu.cn

Secretary of Personnel Affairs

LIAN, Jie

87951308

0012346@zju.edu.cn

 Address: Zhe Da Road 38, Hangzhou, 310027, China

Tel: 86-571-87951308,

Fax: 86-571-87951592  

Porter Office of Polymer Building: 87953692Read4062

Copyrights© Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang University, 2009
Address: Zhe Da Road 38, Hangzhou 310027, China
Tel: 86-571-87951308, Fax: 86-571-87951592